Havuz kloru

Gönderen admin 18/01/2020 0 Yorumlar

Havuz kloru doğada klor serbest halde bulunmaz ama bol miktarda hidroklorik asit içeren volkanik gazlarda serbest klora rastlanmıştır. Havuz kloru iç denizlerin ve okyanus sularının başlıca eksi yüklü iyonudur. Ayrıca örneğin sodyumla birleşmiş halde kayatuzu biçimde evaporit minerallerinde yer alır. Klor üstün yapılı hayvanların vücut sıvılarında iyon halde, mide sindirim sıvılarında ise hidroklorik asit yer alır.

Türkiye'de en çok satılan havuz kloru %56 stabilizatörlü toz klordur. Yeni doldurulan havuzlar için veya senede birkaç ay kullanılması için uygundur. Bu klorun içeriğinde stabilizatör bulunduğu için, stabilizatör düzeyi azami değerin üzerine çıkmasına neden olur. Hele bu, klor şoklaması için kullanılırsa kesin sorunlar yaşanır. İstanbul bölgesinde Temmuz/ Ağustos aylarından itibaren havuz sorunlarının çoğu bu klorun yarattığı stabilizatör fazlalığından kaynaklanır.  Stabilizatör içermeyen klor çeşitleri daha uçucu oldukları için güneş battıktan sonra havuza ilave edilir. Yinede havuzun suyunda stabilizatör bulunmalıdır. Bunun için ya stabilizatör ilavesi yapılır yada bir müddet stabilizatörlü klor kullanılır. Stabilizatörsüz sıvı ve toz klorların pH'ı yüksek olduğu için, havuzun pH'ın yükselmesine neden olur. özellikle sıvı klor kullanımında fazla pH düşürücü ihtiyacı duyulabilir. En ucuz olan ve tek yerli klor üretimi sıvı klordur. Suya kattığı klor oranı düşük olduğu için miktar olarak çok kullanılır.

 -35 °C sıcaklığa kadar soğutulduğu ya da sıkıştırıldığı zaman kolayca sıvılaşan klor halojenler grubunu oluşturur. Bu halojenlerin son yörüngelerinde yedi elektron vardır ve öbür maddelerden sekizinci bir elektron alma eğilimi gösterirler. Havuz klorlarını bilimsel anlatmak gerekirsie ise; Mangandioksit, sodyum klorür ve sülfürik asitin tepkimeye girmesi sonucu klor açığa çıkar ve bu tepkime laboratuvarda klor elde etmek için kullanılabilir. Sanayi de ise klor, mutfak tuzunun (sodyum klorür) elektrolizi yoluyla üretilir ve yan ürün olarak hidrojen gazı ve sodyum hidroksit açığa çıkar.

Klor, aşağı yukarı bütün metalleri etkiler. İnce bir metal çubuk ısıtılıp, içinde az miktarda su olan bir klor tüpüne daldırıldığında, akkor hale gelerek, kahverengi demir klorür dumanları yayar. Tepkime sırasında sıcaklık aşırı yükseldiğinden, demir eriyerek akar. Tüpün dibindeki su, erimiş demirin cama değerek kırmasını önler. Bir klor tüpüne bir miktar cıva dökülürse, hemen cıva klorür oluşarak tüp çeperine yapışır. Altın ve platine sıcakta klor gazı, soğuktaysa klor suyu etki ederek, çözünmelerine yol açar.

Klor, ametallerle de etkileşir. Sözgelimi, beyaz fosfor klora dokunduğunda erimeye başlar ve tutuşarak beyaz renkte fosfor klorür dumanları verir. Havuz kloru, kükürt ve broma etki edebilir; ama bütün ametallerle, sözgelimi karbon ile etkileşmez. Bu yüzden karbon, sodyum klorürün hidrolizinde anot olarak kullanılır. 

Yeşilimsi sarı rengi olan havuz kloru, boğucu bir koku yayar. Klorun elde edilmesi için bazı yöntemler uygulanır. En basit yöntem; sodyum klorür olan mutfak tuzunun elektrolize edilmesidir. Bu yöntemle klorla birlikte hidrojen ve sodyum hidroksit de açığa çıkar. Başka bir yöntemde de mangandioksit, sodyum klorür ve sülfirik asit tepkimeye sokulur. Bu şekilde havuz kloru açığa çıkar. Bu tepkime laboratuvar ortamında klor elde etmek için kullanılan yöntemlerden biridir. Başka bir ifadeyle; laboratuvar ortamında derişik hidroklorik asidin mangandioksitle ısıtılması yoluyla klor elde edilebilir. Klor; doğada deniz suyunda ve çeşitli minerallerde ‘klorür’ olarak bulunur.

Boğucu kokulu, yeşilimsi sarı renkli gazdır. Periyodik çizelgenin 7. grubunda öbür halojenlerle birlikte yer alan klorun simgesi Cl, atom numarası 17, atom ağırlığı 35,453'tür. Havadan yaklaşık 2,5 kat ağırdır; suda az çözünür (bir litre suda 2-3 litre klor); "Klor suyu" adı verilen bu çözelti, altını bile etkileyecek güçte bir yükselticidir.

Havuz Dezenfeksiyon Maddeleri
Dezenfeksiyon için bölüm 7.4 de anılan Dezenfeksiyon metotları çerçevesindeki maddeler kullanılır.a) Klor gazı (Basınçlı kaplarda, gerekli güvenlik tedbirleri alınmış ve mekan bol havalandırılmış vaziyette)

b) Sodyum hipoklorit (Sıvı havuz kloru)
c) Kalsiyum hipoklorit (Granül veya tablet halinde) en az e Ca(ClO)2 ve yüzde 5-10 konsantrasyonlu çözelti
d) Kullanım yerinde NaCl elektrolizi ile sodyum hipoklorit
e) Kullanım yerinde NaCl elektrolizi ile klor gazı
ürünleri dezenfeksiyon maddesi olarak kabul edilmekte ve dezenfeksiyon maddeleri arasında stabilizatörlü klorlara yer verilmemektedir. 
200 g klor tabletlerinden oluşur. Yavaş salınımı ile uzun süreli ve kontrollü dezenfeksiyon sağlar. Kullanımı diğer ürünlere göre daha kolaydır.

%90’lık stabilize klor tablettir. Suda yavaş çözünmesi sayesinde havuz suyunun sürekli dezenfeksiyonu için kullanılan havuz kimyasalıdır. Suda herhangi bir atık bırakmaz. Yüzer şamandıra veya klorinatör yardımı ile sürekli dezenfeksiyon olarak kullanılır. %90 oranında aktif klor sağladığı için özellikle büyük havuzlarda kullanımında depolama yönünden fayda sağlar. Tablet halinde olması da düzenli klor salınımı sağladığından daha pratik ve güvenilirdir. Yosun önleyici özelliğe sahiptir.

Bir Yorum Yapın